KEGUNAAN SUNGAI

Antara kegunaan sungai termasuklah
1. Menjana kuasa tenaga hidroelektrik
2. Sumber bekalan air yang bersih untuk kegunaan domestik(orang ramai)
3. Perindustrian
4. Pertanian(sumber pengairan termasuklah sawah padi seperti Sungai Muda untuk pengairan Jelapang Padi Malaysia di Kedah serta sumber air untuk penternakan termasuklah akuakultur ikan air tawar.
5. Perikanan(contohnya di muara sungai serta di kawasan paya bakau,tempat pembiakan ikan serta hidupan sungai dan akuatik yang lain.
6. Rekreasi ( melibatkan nilai estetika sungai termasuklah air terjun dan perparitan)
Turut berkait rapat dengan nilai-nilai pelancongan,cuba bayangkan jika sungai Kelang yang tercemar itu bersih dan airnya jernih pasti adanya bot penyewa untuk melihat keindahan sepanjang sungai.
7. Pengangkutan,contohnya sungai di Sabah dan Sarawak seperti Sungai Kinabatangan, Sungai Padas dan sebaginya sama ada untuk pengangkutan kayu balak atau penumpang domestik