GAMBAR : SUNGAI YANG TERCEMAR DI MALAYSIA


 Sungai Juru Pulau Pinang ini merupakan antara sungai yang mengalami pencemaran yang teruk.Gambar memperlihatkan begitu banyak sampah dibuang ke sungai tersebut!Sungai Hulu Langat (atas) tercemar dengan bahan ammonia dari kilang dan Sungai Klang (bawah) dilaporkan sebanyak 1 juta tan sampah setahun dikutip disepanjang sungai dan hanya terdapat satu spesis ikan sahaja yang boleh hidup di sungai tersebut,namun tidak boleh dimakan kerana mengandungi sisa racun yang tinggi!